DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA

rozwijamy i kształcimy talenty jutra
HOBBY
ZAWÓD
FACH

EDUKACJA

Poznaj »

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

produkujemy i kreujemy
doradzamy i szkolimy
ROZRYWKA
FIRMA

BIZNES

Poznaj »

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

wspieramy edukację i krzewimy muzykę
Orkiestra FZT
PROGRAMY POMOCY
 

WOLONTARIAT

Poznaj »

MARCIN BUJNOWICZ

spiritus movens przedsięwzięcia

Marcin Bujnowicz