ul. Sowińskiego 5A
40-018 Katowice
tel./fax (32) 327 57 18

NIP: 626-211-54-28
REGON: 273478885

Konto bankowe:
85 1050 1399 1000 0007 0298 2968

ul. Sowińskiego 5A
40-018 Katowice
tel./fax (32) 327 57 18

NIP: 626-211-54-28
REGON: 243077721

Konto bankowe:
63 1050 1399 1000 0090 3068 7892

ul. Graniczna 27
40-017 Katowice
tel./fax (32) 700 12 30

NIP: 626-211-54-28
REGON: 243677190

Konto bankowe:
53 1050 1399 1000 0090 3068 7975

ul. Graniczna 27
40-018 Katowice
tel./fax (32) 700 12 30

NIP: 626-211-54-28
REGON: 363414743

Konto bankowe:

ul. Sowińskiego 5A
40-018 Katowice
tel./fax (32) 700 12 30

NIP: 954-273-61-91
REGON: 242853040
KRS: 0000410238

Konto bankowe:
89 1160 2202 0000 0002 1223 2389

 
 

(32) 700 12 30